תברואה ורישוי עסקים

 ספר טלפונים - יחידות המועצה

אגף  
מחלקה תברואה ורישוי עסקים
יחידה  
טלפון 04-6086230
פקס  
מייל hisham.ab@Ein-Mahel.muni.il
כתובת בניין המועצה החדש
קבלת קהל
 
מפת גוגל
תיאור
​​​​המחלקה לאיכות סביבה רישוי עסקים ופיקוח  מטפלת בבעיות הסביבתיות השונות כגון טיפול וניקוי הכפר הכללי , פינוי אשפה , פינוי פסולת אורגנית וגושית ,  טיפול ושיפור פני העיר טיפול בתלונות ציבור בנושאי סביבה ופסולת , הכנסת טכנולוגיות ושיטות חדשניות לחיזוק מהפכת המחזור והשחזור , הוצאת רישיונות לעסקים בכפר לפי חוק רישוי עסקים ,( התשכ"ח 1968), של משרד הפנים. ופיקוח כללי על רכוש המעצה.
בניית והטמעת ערכי סביבה ומודעות בקרב האוכלוסייה בכלל ותלמידי בתי ספר בפרט בנושאי סביבה וטבע. מתן שירותים שונות בתחום התברואה והסביבה.

المسؤوليات

 • الصرف الصحي.
 • أمان.
 • ترخيص الأعمال.
 • مراجعة تعديل الخطط ل ט.ב.ע.
 • التعامل مع استجابات المقيمين بشأن الترخيص.
 • الموافقة على مطابقة خطط ترخيص الأعمال لتصاريح البناء.
סדר הופעה 12
מנהל  
קבצים מצורפים

תברואה ורישוי עסקים

מחלקה:תברואה ורישוי עסקים
טלפון:04-6086230
דואל:hisham.ab@Ein-Mahel.muni.il 
כתובת:בניין המועצה החדש
​​​​המחלקה לאיכות סביבה רישוי עסקים ופיקוח  מטפלת בבעיות הסביבתיות השונות כגון טיפול וניקוי הכפר הכללי , פינוי אשפה , פינוי פסולת אורגנית וגושית ,  טיפול ושיפור פני העיר טיפול בתלונות ציבור בנושאי סביבה ופסולת , הכנסת טכנולוגיות ושיטות חדשניות לחיזוק מהפכת המחזור והשחזור , הוצאת רישיונות לעסקים בכפר לפי חוק רישוי עסקים ,( התשכ"ח 1968), של משרד הפנים. ופיקוח כללי על רכוש המעצה.
בניית והטמעת ערכי סביבה ומודעות בקרב האוכלוסייה בכלל ותלמידי בתי ספר בפרט בנושאי סביבה וטבע. מתן שירותים שונות בתחום התברואה והסביבה.

المسؤوليات

 • الصرف الصحي.
 • أمان.
 • ترخيص الأعمال.
 • مراجعة تعديل الخطط ل ט.ב.ע.
 • التعامل مع استجابات المقيمين بشأن الترخيص.
 • الموافقة على مطابقة خطط ترخيص الأعمال لتصاريح البناء.