הארכת הגשת מכרז GIS

תאריך פרסום:23/10/2019
מועד אחרון להגשה:31/10/2019 12:00
קובץ מצורף:הארכת הגשת מכרז GIS

​​