שיקום כבישים + הפעלת מרכז חכ"מ

תאריך פרסום:24/10/2019
מועד אחרון להגשה:31/10/2019 12:00
קובץ מצורף:שיקום כבישים+ הפעלת מרכז חכמ

​​