הארכת מועד מכרז הפעלת מרכז חכמ ונתיבים להורות

תאריך פרסום:03/11/2019
מועד אחרון להגשה:07/11/2019 12:00
קובץ מצורף:הארכת מועד מכרז הפעלת מרכז חכמ ונתיבים להורות

​​