מבקר המועצה

 ספר טלפונים - יחידות המועצה

אגף  
מחלקה מבקר המועצה
יחידה  
טלפון 04-6086810 (שלוחה 810)
פקס  
מייל malek.ab@Ein-Mahel.muni.il
כתובת בניין המועצה החדש
קבלת קהל
 
מפת גוגל
תיאור

​תפקידי המבקר מוסדרים בצו המועצות המקומיות, להלן העיקריים שבהם:


*לבדוק אם פעולות הרשות המקומית וכל גוף עירוני המבוקר (גוף שהרשות משתתפת במינוי הנהלתו, או שהיא משתתפת בתקציבו כדי עשירית ומעלה.), נעשו עפ"י החוק , בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות  ועקרונות היעילות והחיסכון.

לבדוק את פעולות עובדי המועצה, ראש הרשות, חברי המועצה במסגרת תפקידם(למעט העשייה הפוליטית ).
לבדוק את הנהלת חשבונות של הרשות המקומית ולבדוק אם דרכי החזקת כספי הרשות המקומית ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.
לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל, הנהוגים ברשות המקומית מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
לבדוק אם תוקנו הליקויים בניהול ענייני הרשות שעליהם הצביעו המבקר, מבקר המדינה או רואי החשבון מטעם אגף הביקורת במשרד הפנים.
על מנת לאפשר למבקר הרשות לבצע את תפקידו כיאות, מחייב החוק את כל מי שכפוף לסמכות הביקורת להמציא למבקר על פי דרישתו כל מסמך, מידע או הסבר שלדעת המבקר דרוש לצורכי הביקורת. 
למבקר תהיה גישה, לצורך ביצוע תפקידו, לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב, לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של המועצה או של גוף מבוקר.


דוחות המבקר : ​

המבקר יגיש לראש הרשות ולוועדת הביקורת ברשות אחת לשנה דוח על ממצאי הביקורת שערך יפרט את הליקויים שמצא וימליץ על תיקון הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד, ואת העתקו מועבר לוועדה לענייני ביקורת של המועצה. 
 


סדר הופעה 2
מנהל  
קבצים מצורפים

מבקר המועצה

מחלקה:מבקר המועצה
טלפון:04-6086810 (שלוחה 810)
דואל:malek.ab@Ein-Mahel.muni.il 
כתובת:בניין המועצה החדש

​תפקידי המבקר מוסדרים בצו המועצות המקומיות, להלן העיקריים שבהם:


*לבדוק אם פעולות הרשות המקומית וכל גוף עירוני המבוקר (גוף שהרשות משתתפת במינוי הנהלתו, או שהיא משתתפת בתקציבו כדי עשירית ומעלה.), נעשו עפ"י החוק , בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות  ועקרונות היעילות והחיסכון.

לבדוק את פעולות עובדי המועצה, ראש הרשות, חברי המועצה במסגרת תפקידם(למעט העשייה הפוליטית ).
לבדוק את הנהלת חשבונות של הרשות המקומית ולבדוק אם דרכי החזקת כספי הרשות המקומית ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.
לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל, הנהוגים ברשות המקומית מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
לבדוק אם תוקנו הליקויים בניהול ענייני הרשות שעליהם הצביעו המבקר, מבקר המדינה או רואי החשבון מטעם אגף הביקורת במשרד הפנים.
על מנת לאפשר למבקר הרשות לבצע את תפקידו כיאות, מחייב החוק את כל מי שכפוף לסמכות הביקורת להמציא למבקר על פי דרישתו כל מסמך, מידע או הסבר שלדעת המבקר דרוש לצורכי הביקורת. 
למבקר תהיה גישה, לצורך ביצוע תפקידו, לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב, לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של המועצה או של גוף מבוקר.


דוחות המבקר : ​

המבקר יגיש לראש הרשות ולוועדת הביקורת ברשות אחת לשנה דוח על ממצאי הביקורת שערך יפרט את הליקויים שמצא וימליץ על תיקון הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד, ואת העתקו מועבר לוועדה לענייני ביקורת של המועצה.