מנהלת משאבי אנוש

 ספר טלפונים - יחידות המועצה

אגף לשכת יו"ר המועצה
מחלקה לשכת יו"ר המועצה
יחידה  
טלפון 04-6086803
פקס 04-6469532
מייל ghada.hb@Ein-Mahel.muni.il  /  ghadahabiballa77@gmail.com
כתובת בניין המועצה החדש
קבלת קהל

ראשון, שלישי, חמישי משעה 08:30 בבוקר עד 16:00 אחר הצהריים.

מפת גוגל
תיאור
​תפקיד מנהל משרד יו"ר המועצה נחשב לאחד התפקידים החשובים ביותר במועצה המקומית, מכיוון שהיא מנהלת את עבודת הנשיא והפקידים במועצה המקומית:

- תיאום תאריכי ישיבות עבודה עם פקידי סוכנויות ממשלתיות.

- מעקב אחר סדר היום של המועצה המקומית, ותאום וקישור בין המחלקות למחלקות המועצה המקומית עם נשיא המועצה.

קבלו את הנחיות הקהל ותעבירו אותם לפקידים ולנשיא המועצה.

- מתן תשומת לב לעניינים המינהליים של פרויקטים חינוכיים ולנושאי מעקב של זכויות עובדים ופנסיות.

הכן וצייד משרדים שהונפקו על ידי המועצה המקומית כדי להפסיק את הוראות הנשיא וראשי המחלקות.

סייע למנהל הכללי וסגן הנשיא בתפקידים היומיומיים של המועצה המקומית.

o ארגון והפעלת מערכות הדיון הנהוגות במועצה המקומית, בהתאם להוראות ותקנות משרד הפנים וחוק הרשויות המקומיות:

• יידע את חברי המועצה המקומית על מועדי הישיבות הרגילות והבלתי רגילות, ושלח להם את סדר היום לפני ישיבת המועצה.

• רשמו את הדיונים וההחלטות שמתנהלים בישיבות המועצה, בנוסף להכנת פרוטוקול הישיבות והצגתם בפני החברים לפני אישורם בישיבה הבאה.

• תיאום ישיבות וועדות המועצה והתמדה בהמלצותיהן.

• שמירה, ארגון, אינדקס ותיעוד מסמכים ומסמכים הקשורים לעסקות המועצה.
• בצע עבודות ארכיון עבור תיקי מועצות ורישומים, על מנת להקל על בקשתה במידת הצורך ולאחזר את הנתונים והמידע שהיא מכילה.

תן "היתר אזרחות" מהרשות המקומית לאישור שמו של תושב הכפר.
• מעקב אחר הוראות העוסקים בחוק הזכות לחופש מידע לציבור.
 
• נוסף על כך, מזכיר המועצה אחראי על ניהול ענייני כוח האדם במועצה, מעקב אחר ענייני הצוות, קליטת עובדים וסיווג תיאורי תפקידים עבור כל אחד מהם, בהתאם לתקנות וההוראות הרשמיות הנוגעות לעניין זה.

• עובד כוח העבודה מכין גם הצעות (מכרזים), מתאים את זמן העובד ומכין דוחות שכר עובדים בסוף כל חודש.​

סדר הופעה 1
מנהל  
קבצים מצורפים

מנהלת משאבי אנוש

אגף:לשכת יו"ר המועצה
מחלקה:לשכת יו"ר המועצה
טלפון:04-6086803
פקס:04-6469532
דואל:ghada.hb@Ein-Mahel.muni.il / ghadahabiballa77@gmail.com 
כתובת:בניין המועצה החדש
קבלת קהל:

ראשון, שלישי, חמישי משעה 08:30 בבוקר עד 16:00 אחר הצהריים.

​תפקיד מנהל משרד יו"ר המועצה נחשב לאחד התפקידים החשובים ביותר במועצה המקומית, מכיוון שהיא מנהלת את עבודת הנשיא והפקידים במועצה המקומית:

- תיאום תאריכי ישיבות עבודה עם פקידי סוכנויות ממשלתיות.

- מעקב אחר סדר היום של המועצה המקומית, ותאום וקישור בין המחלקות למחלקות המועצה המקומית עם נשיא המועצה.

קבלו את הנחיות הקהל ותעבירו אותם לפקידים ולנשיא המועצה.

- מתן תשומת לב לעניינים המינהליים של פרויקטים חינוכיים ולנושאי מעקב של זכויות עובדים ופנסיות.

הכן וצייד משרדים שהונפקו על ידי המועצה המקומית כדי להפסיק את הוראות הנשיא וראשי המחלקות.

סייע למנהל הכללי וסגן הנשיא בתפקידים היומיומיים של המועצה המקומית.

o ארגון והפעלת מערכות הדיון הנהוגות במועצה המקומית, בהתאם להוראות ותקנות משרד הפנים וחוק הרשויות המקומיות:

• יידע את חברי המועצה המקומית על מועדי הישיבות הרגילות והבלתי רגילות, ושלח להם את סדר היום לפני ישיבת המועצה.

• רשמו את הדיונים וההחלטות שמתנהלים בישיבות המועצה, בנוסף להכנת פרוטוקול הישיבות והצגתם בפני החברים לפני אישורם בישיבה הבאה.

• תיאום ישיבות וועדות המועצה והתמדה בהמלצותיהן.

• שמירה, ארגון, אינדקס ותיעוד מסמכים ומסמכים הקשורים לעסקות המועצה.
• בצע עבודות ארכיון עבור תיקי מועצות ורישומים, על מנת להקל על בקשתה במידת הצורך ולאחזר את הנתונים והמידע שהיא מכילה.

תן "היתר אזרחות" מהרשות המקומית לאישור שמו של תושב הכפר.
• מעקב אחר הוראות העוסקים בחוק הזכות לחופש מידע לציבור.
 
• נוסף על כך, מזכיר המועצה אחראי על ניהול ענייני כוח האדם במועצה, מעקב אחר ענייני הצוות, קליטת עובדים וסיווג תיאורי תפקידים עבור כל אחד מהם, בהתאם לתקנות וההוראות הרשמיות הנוגעות לעניין זה.

• עובד כוח העבודה מכין גם הצעות (מכרזים), מתאים את זמן העובד ומכין דוחות שכר עובדים בסוף כל חודש.​