تمكين الوصول للقارئات الشاشةوصولإذهب إلى المضمون مراكز
 

انقر فوق الخدمات

برنامج "اور" - תכנית אור

תכנית אור בדגש שפה ואוריינות

צוות חינוכי, הפועלת במסגרות חינוכיות לגיל הרך.  התוכנית פועלת  למניעת וצמצום פגיעה בפוטנציאל ההתפתחותי של ילדים ופעוטות בגיל הרך, המצויים בסיכון על רקע של חסך ס​ביבתי, כתוצאה ממשאבי הורות דלים והיעדר אינטראקציות מעשירות מחודשי החיים הראשונים. תכנית אור פועלת במגזרים מגוונים בגישה רגשת תרבות, המבנה  המודולרי פרטני-קבוצתי   של התכנית מותאם לאפיוני ומידת הסיכון של אוכלוסיית  היעד. בתוכנית מושם דגש על היכרות מעמיקה עם תחומי היכולת והקושי של המשתתפים ועל שימוש בלמידה חווייתית​  ורב-חושית.

פיתוח התכנית התבסס על מידע מחקרי רב המראה כי התערבות מוקדמת המבוססת על התערבות ישירה מול הילד במשולב עם הדרכת הורים וצוות מובילה להתקדמות מיטבית תכנית אור פועלת במתכונת של שתי תת תכניות עיקריות אור רב תחומי (סמל התוכנית : 2230029 ) ואור בדגש שפה ואוריינות (סמל תוכנית : 122300503 ).
 

תיאור התכנית

התוכנית לתגבור שפה ואוריינות בגני הילדים פועלת לתגבור כישורי שפה ואוריינות בתחום השפה הדבורה והכתובה, עידוד תהליכי חשיבה מופשטת וחשיפה לספרות ילדים.

התוכנית מיועדת לילדים המתקשים בביסוס כישורי שפה ואוריינות כתוצאה מהיעדר תשתית התפתחותית מוצקה הכוללת מגוון התנסויות תקשורתיות או לילדים ממשפחות המתמודדות עם  קשיי עלייה.

חסך בחוויות כגון קריאת סיפורים משותפת, שיחה על חוויות היומיום ועוד מובילה לקשיים במיומנויות שפה ותקשורת המובילות בשלב מאוחר יותר לקשיי השתלבות בבית הספר,  

התוכנית פועלת מתוך ההנחה כי התערבות מעמיקה המבססת כישורים  בתחום האוריינות הכתובה והדבורה, שילוו את הילד לאורך שנות ביה"ס, מחייבת תכנית מערכתית הפועלת בשיתוף פעולה מלא עם צוות הגן. תכנית העבודה מבוססת על תכנית "תשתית לקראת קריאה וכתיבה" של האגף לחינוך קדם יסודי.

מטרות התכנית

יעדי התוכנית תואמים ליעדים המוצגים בתוכנית "תשתית לקראת קריאה וכתיבה" שפותחה ע"י האגף לתכנון תכניות לימודים והאגף לחינוך קדם יסודי , ומחולקים ל-3 תחומים עיקריים:

 • כשירות לשונית.
 • הילדים  יוכלו להתבטא באופן שוטף במשפטים מורכבים.
 • הילדים ירחיבו את אוצר המילים, שמות, פעלים ותארים מסביבתם הקרובה והרחוקה.
 • הילדים יהיו בעלי כישורי שיח ברמה התואמת לגיל.
 • מכוונות לספר.
 • הילדים יכירו ספרות לילדים את לשון הספר.
 • הילדים יאהבו להאזין לספרים ישאבו מן הספרים מטען תרבותי וידע עולם.
 • הילדים יתמצאו בספר ובמוסכמות הכתב. מיומנויות אלף-ביתיות וראשית קריאה וכתיבה
 • הילדים יבינו את עיקרון הא-ב ויהיו מודעים לצלילי השפה יכירו אותיות בשמן,  צורתן ובצלילים שהן מייצגות.
 • שיתוף הורים- ההורים ישתתפו לפחות בשתי הדרכות קבוצתיות בשנה ובהדרכה פרטנית אחת .
 • שיתוף צוות הגן-  בכל גן ייערכו לפחות 3 מפגשים בשנה לגיבוש תכנית עבודה משותפת לילדים המשתתפים בתוכנית.

יעדי התוכנית הלאומית עליהן מכוונת התוכנית

 • צמצום מספר הפעוטות הנמצאים בסיכון התפתחותי בתחומים המוטורי, הרגשי והשפתי ( יעד 5).
 • צמצום אחוז הילדים שאינם מגיעים מוכנים לכיתה א' (יעד 7).
 • צמצום אחוז הילדים המתקשים מאוד או אינם שולטים במיומנויות יסוד (יעד 8).

 

התכנית מיועדת לטפל בתחומי החיים הבאים

 • למידה ומיומנויות.
 • רווחה רגשית.

תיאור אוכלוסיית היעד

ילדים בגילאי 3-6 המתקשים בביסוס כישורי שפה ואוריינות, על רק חסך סביבתי או ילדים החיים במשפחות המתמודדות עם קשיי עלייה וקליטה.

הרכב משתתפים

 • ילדים
 • הורים
 • הורים וילדים ביחד
 • מגדר : בנים ובנות

היקף הפעילות

עד 30 ילדים ליחידה. הפעילות נערכת בקבוצות של 4 ילדים, בגני טרום חובה.  משך הפעילות 45 דקות פעמיים בשבוע, לכל קבוצה. ניתן  לכלול עד 3 גנים ביום עבודה.

תיאור התהליך

איתור הילדים הזקוקים לתוכנית: גננת האם מאתרת את הילדים הזקוקים לתוכנית בגן.

ביצוע תצפיות מעריכות: התצפיות מבוססות על המחוון של תכנית "תשתית לקראת קריאה וכתיבה" וכלי ההערכה של "מבטים" . על בסיס התוצאות המדריכות בונות ביחד עם הגננות תוכנית התערבות המתעדכנת ונבדקת כל שלושה חודשים 

חלוקה לקבוצות: בנות 4 ילדים

 • התערבות ישירה עם הילד:
  בניית תכנית אישית המותאמת לתחומי הקושי שאותרו בתצפיות מקדימות. מדריכות התוכנית פועלות בכל מסגרת פעמים בשבוע.
 • שיחות הדרכה עם צוות המסגרת החינוכית:
  גנים-צוות המסגרת יקיים לפחות 3  מפגשים במשך השנה שלא במסגרת שעות הגן לתיאום וביסוס תכנית התערבות משותפת, על ידי המדריכה/מתגברת.
 • הדרכה וליווי:
  מדריכות התוכנית תקבלנה הדרכה וליווי  מצוות המנחות המחוזיות של  תכנית אור הפועלות מטעם אגף שח"ר, משרד החינוך. ההדרכה כוללת מפגשים חודשיים פרטניים וקבוצתיים ביישובים , מפגשים אזוריים /ארציים   במהלך השנה ותמיכה נוספת על פי צורך . 
 • מיקום התוכנית ותנאים פיזיים:
  על מנת להפעיל את התוכנית באופן מיטבי  יש להקצות אזור פעילות הניתן להפרדה משטח המסגרת, בפינה או בחדר מיועד במסגרת החינוכית. יש עדיפות למסגרות בהן יש חדרי ספח לפעילות בקבוצות קטנות.

תקציב ועלויות ליחידת הפעלה (13 ש"ש 30 ילדים ).